http://butik.wulffogvin.dk/omtale/

Vores Holdning til bæredygtighed helt simpelt.

 

Bæredygtighed er et begreb man skal omgå med varsomhed i disse år. Alle vil have del i festen, og det gælder også når det drejer sig om vin.

 

Helt generelt deler vi vores vine op i 2 grupper.

 

I den første finder vi de vine der kommer fra de store industrielle vinerier. Her bliver vinen ofte fremstillet udfra en forventing til forbrugernes ønsker o, smag og pris. Disse vine kalder vi "designervine".

Vinene i denne gruppe har et meget ensartet udtryk og bliver primært solgt i kædeforretningernes og supermarkedernes billige del af sortimentet.

 

I den anden kategori finder man de vine der udgør vores sortiment. Vi tillader os at kalde dem "rigtig vin". Disse bliver fremstillet med udgangspunkt i vinens egen natur. Definitionen på "rigtig vin" er at den skal fremvise tydelig karrakter af de anvendte druesorter og afspejle de omgivelser som stokkene vokser i, altså det man kalder "terroir" på vinsprog.

Men hvordan forholder vi os egentlig til begrebet bæredygtighed på er generelt plan ?   

 

Hos Wulff & Vin går vinens smag og duft altid før noget andet. Når det er sagt, er det i vores branche vanskeligt, ikke at have en holdning til hvordan vi værner om naturen, på en måde så vores klode kan bæres videre på forsvarlig vis, til vores børn og børnebørn.

Produktionen af afgrøder fra landbruget, herunder vin, fylder nemlig rigtigt meget på den negative side når det kommer til jordens grønne regnskab. Det er fordi den arealmæssigt er så omfattende, og at denn udleder vanvittige mængder af gifte og kvælstoffer. Bæredygtighed er derfor en lille, men ikke uvæsentlig del af svaret på de problemer der har ført til klodens klimaforandringer. Vi finder det derfor naturligt at de vine du finder i vores sortiment, alle er fremstillet ud fra forsvarlige og bæredygtige principper både på marken og i vineriet. Når vi taler om bæredygtighed lægger vi også vægt på en faktor der ikke er så meget fremme i debatten, nemlig at de markarbejdere der plukker druerne osv. bliver betalt på forsvarlig facon og at de er fagligt kompetente til de opgaver de udfører.

 

Generelt kan man sige at bæredygtighed øger risikoen for at høstudbyttet falder. Dette skyldes at vindruen er så sød en frugt. Den er derfor meget attraktiv for alle former for skadedyr og meldug. Når vin bliver angrebet af insekter eller meldug, bevirker det høje sukkerindhold i druerne at den mindste revne i skallerne fremprovokerer en gæring. Dette gælder også når drueklaserne stadig sidder på stokkene. Denne gæring breder sig med lynets hast til de andre klaser på stokken og gør efterfølgende druerne ubrugelige til deres formål. Vin er således mere udsat for angreb end andre mindre søde afgrøder.

Store industrialiserede vingårde har et større behov for at bruge diverse sprøjtemidler end små, da de ikke har samme muligheder for at overvåge deres produktion. For os er dette et essentielt argument for udelukkende at handle med mindre vingårde. Kvaliteten i de druer der fremstilles af den mindre bonde er næsten altid af bedre kvalitet end druerne fra de store industrialiserede landbrug. Dette er helt afgørende for at fremstille vine i en tilfredstillende kvalitet, og det er i sidste ende det der tæller hos os.

 

Hos Wulff & Vin indeler vi bæredygtighed i 4 kategorier, Økologi, Biodynamik, Narturvin og ucertificerede vine fra mindre vingårde.

 

1. Økologi.

 

Økologi betyder at grænseværdierne for sprøjtemidler og brug af kemikalier i mark og vineri er nedsat. Da alle vores vine kommer fra Europa, er det reglerne i EU der er interessante for os. For at opnå EU's certificering som økologisk vinproducent, er de overordnede og generelle grænseværdier for sprøjtning med kemikalier nedsat med ca. en tredjedel. Desuden stilles der krav til omstilling fra traditionelt drift til økologisk drift. Markerne skal ganske enkelt have været fri for visse sprøjtemidler i en længere periode.

Økologi er vidt udbredt, og fortæller sjældent noget om vinens smag, da det kan være næsten umuligt at smage forskel på en økovin og en konventionelt fremstillet vin.

 

2. Biodynamik  - meget enkelt.

 

Tanken om Biodynamik er startet af Rudolph Steiner og han lancerede idéen  i 1924. Principperne  er mere omfattende end økologernes tilgang, og målet er at hver enkelt mark udvikler sig til et selvforsynende og balanceret økosystem som vi kender det fra forskellige urlandskaber.

For at opnå dette benyttes esoteriske virkemidler, der for mange virker mystiske og uforståelige, og derfor ofte er udsat for spøg og spot. Ikke desto mindre er en del af verdens førende vingårde gået over til biodynamik.  Uden nødvendigvis at skulle validere de kosmiske principper der ligger til grund for fremstilling af biovine, så er det vores holdning at de som regel smger bedre og renere end andre vine, og man fornemmer at vinen har et "liv".

Den biodynamiske bevægelse er international og en certificering kan opnås via Demetermærket. Det tager dog nærmest et halvt liv at opnå selve mærket, så masser af ægte biodynamikere er "ikke certificerede" selvom de kan dokumentere at deres metoder foregår 100 % efter bogen. Den enkelte mark skal nemlig være 100% selvbærende før mærket kan udstedes. Det tog således vores egen biodronning, Birgit Braunstein, 20 år at opnå det eftertragtede Demetermærke, men nu er hun også i den biodynamiske superliga.

Som sidebemærkning skal man som vinforbruger være opmærksom på at  BIO på fransk betyder økologisk og ikke biodynamisk.

 

3. Naturvin eller naturlig vin.

 

Grænselandet for hvor naturvin begynder og slutter er en gråzone, da der ikke er en egentlig certificering af disse vine. Den store synder hos naturvinsfolket synes af være brugen af svovl eller sulfiter, men oprindelsen var egentlig et oprør mod de store industrialiserede producenter og disses manipulation af deres vine i vineriet. En naturvinsbonde griber såldes minimalt ind i processen når vinen starter sit liv. Dette sker når gæringsprocessen begynder inde i tankene. Metoden kan føre til fantastisk vin, men det kan også føre til vine der paradoksalt nok har en umiskendelig duft af svovl og rådne æg. Den sidstnævnte type fører vi ikke, da vi mener at en sådan vin ganske enkelt er fejlbehæftet. Generelt kan man sige at ægte naturvine er en helt særegen kategori og vinene tit fremstår mere juicede og oxiderede. I mange tilfælde har de karrakter af en blanding af vin og cider. Dette gælder især for hvidvin.

I Danmark har disse vine en særlig plads, da Restaurant Noma fra starten synes at netop denne familie understøttede Det Nye Nordiske Køkken bedst.. Som altid gælder det også her at man skal stole på din egen smag, og drikke de vine som man selv finder gode. Argumenter om at man får mindre tømmermænd og at vinene måske ligefrem er sundere end andre, mangler enhver form for dokumentation.

Hos Wulff og Vin sælger vi med stor fornøjelse naturvin, men disse bliver bedømt fuldstændigt ud fra samme kriterier som alle andre vine i vores sortiment. De skal ganske enkelt smage og dufte godt og fremvise dyder der giver os grund til at tro at producenten er mere end en døgnflue.

 

4. Små bæredygtige vingårde uden certificering.

 

Mærkeligt nok trækker denne kategori af vine ikke den store omtale i medierne, på trods af at de står for langt den største del af den bæredygtige vinproduktion i Europa. En mindre vingård i vores optik er en vingård der fremstiller under 125.000 flasker pr. år. De fleste af disse har deres forskellige grunde til ikke at lade sig inrullere i det bureaukrati ,der er også er en del af pakken, hvis man ønsker at være certificeret.

Vingårdene i denne kategori er som regel familiedrevede og en enkelt mistet høst betyder at familien ikke har noget at leve af det næste år. Derfor ønsker mange også at have mulighed for at trække i en nødbremse, når det kommer til brug af hjælpemidler. Efter vores mening er det i denne gruppe at man finder de største overraskelser. Vi har derfor mange vine i vores sortiment der kommer fra små ucertificerede vingårde.

 

Sumasumarum

 

Fælles for de vinbønder vi samarbejder med er, at vi besøger dem mindst en gang om året og at vi kender til deres produktion i detaljer. Vi kan derfor stå 100 % på mål for deres vine, og stå inde for at de lever op til de krav vi har til bæredygtighed. Vi håber at vores kunder viser tillid til vores kompetence til at udvælge vores vine med omhu, både hvad angår smag og fremstilling.